ขออภัย!! เว็บไซต์นี้ปิดปรับปรุงชั่วคราว
                                 ขณะนี้ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้แทน ที่นี่
 
                                                                                  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
                                  1. งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ    โทร 038-274120
                                  2. งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน
้                                  โทร 038-288757 ต่อ 21          http://ict.chon1.go.th       e-Mail : ict@chon1.go.th